تبلیغات در دادخواه وکالت

قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی 🏠

تبلیغات در دادخواه وکالت

به دلیل افزایش جمعیت امروزه شاهد گسترش آپارتمان نشینی هستیم. بدیهی است که برای زندگی آرام در یک آپارتمان و مجتمع های مسکونی باید قوانین و دستورالعمل هایی را مد نظر قرار دهیم. قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی به افراد کمک می کنند که در یک اجتماع کوچک مانند آپارتمان بتوانند با صلح و آرامش زندگی کنند. در غیر این صورت مشکلاتی بین افراد ساکن در یک مجتمع ایجاد می شود. این مشکلات را می توانید از طریق کسب راهنمایی از بهترین وکیل کرج حل کنید.

قانون مشاعات آپارتمان

همانطور می دانید در یک آپارتمان بخش هایی وجود دارد که متعلق به همه افراد ساکن در آن آپارتمان است. این بخش ها با نام مشاعات ساختمان یا آپارتمان شناخته می شوند. مسلما در خصوص استفاده از این فضاها قوانین آپارتمان نشینی وضع شده است. مثلا در رابطه با استفاده از پیلوت ساختمان، قانون مشاعات پارکینگ وجود دارد. قوانین راجع به مشاعات آپارتمان باید توسط ساکنین رعایت شوند. در غیر این صورت این امکان وجود دارد که ساکنین در این خصوص شکایت تنظیم کنند.

بر طبق قانون تملک آپارتمان ها مشاعات شامل قسمت هایی می باشد که به نام شخص خاصی ثبت نیستند. به عبارت دیگر تمامی افراد می توانند از این بخش ها استفاده کنند. مواردی مانند محوطه آپارتمان، باغچه، راهرو، راه پله، آسانسور و پشت بام از این دست هستند.

با توجه به قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی همانطور که همه افراد می توانند از مشاعات و بخش های همگانی استفاده کنند؛ در صورت نیاز به تعمیرات در این بخش ها نیز باید همگی مشارکت داشته باشند. در این حالت مدیر ساختمان وظیفه دارد که هزینه تعمیرات را از واحدهای یک آپارتمان دریافت نماید. استفاده نادرست از مشاعات آپارتمان می تواند موجب تنظیم شکایت توسط ساکنین شود. بهترین وکیل کیفری در کرج در این خصوص می تواند گزینه مناسبی باشد.

قانون تملک آپارتمان ها دارای 11 ماده است که این مواد باید در آپارتمان ها اجرایی شوند. به عنوان مثال در ماده یک این قانون آمده است که مالکیت در آپارتمان به دو صورت اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک است. منظور از قسمت های مشترک همان مشاعات است که استفاده از آن ها برای عموم مجاز می باشد.

قانون مشاعات آپارتمان

لیست قانون مشاعات ساختمان

با توجه به اینکه در خصوص استفاده از مشاعات آپارتمان قانون مشخصی وجود دارد، ما در این بخش لیستی تهیه کرده ایم که این قوانین را شامل می شود:

 • استفاده ساکنین به اندازه معین از مشاعات
 • عدم حق تصرف و واگذاری در مشاعات (تنها در صورت توافق)
 • عدم حق ایجاد تغییر در نقشه ساختمان
 • عدم پارک خودرو در قسمت هایی که در مالکیت افراد هستند.
 • ممنوع بودن استفاده از آب و برق مشاع به صورت اختصاصی
 • عدم قرار دادن کیسه زباله در راهرو آپارتمان
 • ممنوعیت تغییر رنگ و شکل ساختمان
 • عدم آزار و اذیت دیگران در هنگام استفاده از مشاعات
 • ممنوعیت جابه جایی وسایل با آسانسور
 • سکوت بعد از ساعت 12 شب

عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده می تواند زمینه را برای شکایت از ساکنین خاطی فراهم کند. به همین دلیل باید به قوانین مشاعات ساختمان دقت شود و بر اساس آن عمل گردد.

مشاعات آپارتمان کجاست؟

همانطور که در بحث قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی ذکر شد، مشاعات برای عموم افراد ساکن در یک آپارتمان قابل استفاده هستند. بر اساس قانون زمین یا مال مشترک مشاع می باشد که در خصوص آن تقسیم بندی صورت نگرفته است. مشاعات در سند اختصاصی هر شخص ذکر نمی شوند. در این خصوص در ماده 4 آیین نامه اجرایی نرم افزار شارژ ساختمان مشاعات آپارتمان شامل موارد ریز می باشند:

 • پنجره و در ورودی ساختمان
 • اسکلت آپارتمان
 • مواردی مانند پله و پاگرد
 • حیاط و محوطه
 • باغ و باغچه
 • پارک
 • مواردی مانند پمپ آب، منبع آب، موتورخانه، کنتور، تابلو برق و …
 • آسانسور آپارتمان
 • لوله و چاه فاضلاب
 • پارکینگ مشاع ساختمان

از مشاعات ساختمان تمامی افراد ساکن در آپارتمان می توانند استفاده کنند. در خصوص حیاط خلوت و پارکینگ این امکان وجود دارد که هر واحد خود به صورت اختصاصی موارد ذکرشده را دارا باشد. به همین دلیل باید با توجه به سند مالکیت اختصاصی در این خصوص تصمیم گیری شود.

قانون مشاعات پارکینگ

همانطور که ذکر شد این امکان وجود دارد که پارکینگ اختصاصی یا مشاع باشد. بدیهی است که از پارکینگ مشاع تمام ساکنین می توانند استفاده کنند. قانون مشاعات پارکینگ به گونه ای است که اشخاص به صورت فردی نمی توانند در خصوص فروش، واگذاری، حق تغییر و .. اقدام کنند. تنها در این صورت امکان پذیر است که این مورد با رضایت ساکنین صورت گیرد و مدیر ساختمان نیز در جریان باشد. ما در ادامه به قوانین مربوط به دو نو پارکینگ در آپارتمان ها اشاره خواهیم کرد.

قانون پارکنیگ مشاع

اغلب در آپارتمان ها محوطه به عنوان پارکینگ مشاع قابل استفاده تمامی ساکنین می باشد. همانطور که گفته شد هیچ یک از ساکنین بدون اجازه نمی توانند در خصوص فروش پارکینگ یا واگذاری آن اقدام کنند. همچنین آنها نمی توانند این ادعا را داشته باشند که مکان مشخصی برای پارک خودرو آنها وجود دارد و کسی حق ندارد در آن مکان ماشین خود را پارک کند! در این صورت نیز باید رضایت ساکنین دریافت شود تا شخص بتواند به صورت همیشگی و اختصاصی در جای مورد نظر خود پارک کند.

بر اساس موارد ذکرشده باید گفت که سند جداگانه ای برای پارکینگ مشاع وجود ندارد و این فضا در مالکیت شخص خاصی نیست. بر همین اساس تمامی ساکنین حق استفاده از پارکینگ مشاع را دارند. حق پارک در این نوع پارکینگ در سند به صورت عدد ذکر می شود.

قانون پارکنیگ مشاع

قانون پارکینگ اختصاصی

بسیاری از آپارتمان ها دارای پارکینگ اختصاصی هستند. این نوع پارکینگ در سند ملکی اشخاص به صورت جداگانه آورده شده است. به همین دلیل در مالکیت یک شخص قرار دارد. از این رو افراد دیگر ساکن در مجتمع نمی توانند در آن تعرض کنند. تنها در صورتی امکان استفاده از پارکینگ وجود دارد که قبل از انجام این عمل با مالک صحبت کرده باشند. مواردی مانند اندازه پارکینگ، متراژ و شماره قطع در سند هر واحد ذکر می شود. بر اساس قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی کسی حق تعرض در این نوع پارکینگ را ندارد.

قانون تعمیرات مشاعات در آپارتمان

قسمت های مشترک ساختمان که با عنوان مشاعات شناخته می شوند، نیز ممکن است نیاز به تعمیر داشته باشند. بر اساس قانون تعمیرات مشاعات در آپارتمان، هزینه های مربوط به این بخش ها باید از طرف تمامی ساکنین پرداخت شوند. مواردی مانند ایزوگام پشت بام، تعمیر درب پارکینگ و … بر اساس این قانون بر عهده تمامی مالکین ساکن در آپارتمان است.

شکایت بابت مشاعات ساختمان

ما در ابتدای مقاله به قوانین مشاعات ساختمان اشاره کردیم. باید گفت که عدم رعایت این قوانین موجب می شود که از ساکنین شکایت شود. شکایت بابت مشاعات ساختمان می تواند به دلایل مختلف مانند تصرف پشت بام، ساخت و ساز در مشاعات، مزاحمت در مشاعات، تصرف مشاعات پارکنیگ، تغییر در مشاعات و یا ممانعت از حق استفاده از مشاعات باشد. در هر صورت این موارد می توانند با تنظیم یک شکواییه در مراجع قضایی مطرح شوند. تنظیم شکایت در این خصوص باید توسط افراد باتجربه و آشنا به مسائل حقوقی مانند وکلا صورت گیرد.

جرم فروش مشاعات ساختمان

در ادامه مبحث قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی باید به این مورد اشاره کرد که گاهی اوقات افراد ساکن در یک آپارتمان اقدام به فروش مشاعات می کنند! جرم فروش مشاعات ساختمان دارای مجازات هایی است و امکان رسیدگی به آن در مراجع قانونی وجود دارد. فروش مال مشاع در واقع همان فروش مال غیر است حتی اگر شخص فروشنده در مال مشاع شریک باشد. بهترین وکیل ملکی در کرج می تواند در این خصوص شما را راهنمایی کند.

کلام آخر

رعایت قوانین راجع به مشاعات آپارتمان و آپارتمان نشینی موجب آسایش و راحتی ساکنین می شود. به همین دلیل ما در این مقاله در خصوص قوانین مربوط به مشاعات مطالبی را ذکر کردیم. می توان گفت که در یک ساختمان دو نوع مالکیت اختصاصی و مشترک وجود دارد. برای بخش های مشترک که با نام مشاع شناخته می شوند، تمامی افراد ساختمان می توانند تصمیم گیری کنند. این بخش ها مانند پارکینگ می توانند مشاع یا اختصاصی باشند.

دخل و تصرف در بخش های مشاع ساختمان زمینه را برای شکایت ساکنین از فرد متخلف یا مجرم فراهم می کند. در این خصوص بهترین وکیل پایه یک دادگستری می تواند به شاکی در خصوص تنظیم شکواییه کمک کند. رعایت قوانین مشاعات آپارتمان و فرهنگ آپارتمان نشینی موجب می شود که چنین مشکلاتی نیز ایجاد نشوند.

5/5 - (3 امتیاز)

مرضیه آریاکیا

مرضیه آریاکیا هستم و در حدود پنج سال است که در زمینه تولید محتوای سایت فعالیت دارم. سعی دارم که با تحقیق در زمینه مسائل حقوقی بتوانم محتوای یونیک را با توجه به آموزه های حقوقی سایت دادخواه وکالت در اختیار شما قرار دهم. از این رو نظرات شما در راستای بهبود مقالات می تواند به من کمک فراوانی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا