تبلیغات در دادخواه وکالت

ارث و طبقات ارث به زبان ساده ⚖️【آپدیت آخر】

تبلیغات در دادخواه وکالت

هنگامی که شخصی فوت می کند دارایی وی به صورت قهری (اجباری) به ورثه وی انتقال پیدا می کند که به آن ارث گفته می شود. ارث و طبقات ارث از موضوعاتی هستند که بر اساس شرع مقدس باید مشخص شوند. منظور از طبقات ارث، درجه و نسبت خونی وراث با متوفی می باشد. در ماده 862 تقسیم ارث بر اساس طبقات ارث به صورت کامل تشریح شده است. با توجه به اینکه این روند بسیار پیچیده است می توانید با بهترین وکیل کرج در این خصوص مشورت کنید.

ارث چیست؟

همانطور که گفته شد شخصی که فوت می کند دستش از اموال و دارایی هایش کوتاه می شود. در نتیجه بر اساس شرع و قانون این دارایی و اموال باید به نزدیک ترین افراد در زندگی وی انتقال پیدا کنند. ارث به اموال و دارایی هایی از شخص گفته می شود که بعد از مرگش به ورثه منتقل می شوند. قوانینی که در خصوص تقسیم ارث وجود دارند در هر جامعه می توانند متفاوت باشند. ارث و طبقات ارث در شرع ما نیز دارای قوانینی است و باید بر اساس آن عمل شود. بهترین وکیل ملکی کرج می تواند در این خصوص شما را راهنمایی کند.

طبقات ارث چیست؟

در این مقاله قصد داریم که در خصوص طبقات ارث مطالبی را به زبان ساده بیان کنیم. منظور از طبقات ارث کسانی مانند پدر، مادر، فرزند، نوه، خواهر و برادر شخص متوفی هستند که از اموال وی ارث می برند. ارث این افراد بر اساس نزدیکی سببی (مانند همسر) یا نسبی (نسبت خونی) مشخص می شود؛ این طبقات عبارتند از:

  • طبقه اول ارث: شامل پدر، مادر، فرزندان، فرزند فرزندان (نوه)
  • طبقه دوم ارث: جد، برادر، خواهر و فرزندان آنها
  • طبقه سوم ارث: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها

در فقه اسلامی بر اساس نسبت های نسبی و سببی با متوفی، باید ارث تقسیم شود. بدیهی است که هر چقدر نسبت نزدیک تر باشد، اشخاص اولویت بیشتری برای ارث بردن دارند. اگر همسر فرد فوت شده اولاد داشته باشد برای وی یک هشتم ارث در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت سهم وی یک چهارم می باشد.

نوشته های مشابه

طبقات ارث چیست؟

فرمول تقسیم ارث

یکی از مواردی که در خصوص نحوه تقسیم ارث مطرح می شود، فرمول آن است. فرمول تقسیم ارث به گونه ای است که سهم فرزند پسر دو برابر سهم فرزند دختر می باشد. بر همین اساس باید تمامی ترکه متوفی بر تعداد ورثه تقسیم شود که بر اساس آن فرزند دختر یک سهم و فرزند پسر دو سهم را دریافت می کنند.

محاسبه ریاضی تقسیم ارث به گونه ای است که سهم هر شخص به صورت دقیق محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر تعداد فرزندان 10 نفر باشد، ترکه باید تقسیم بر 10 شود. حال هر فرزند پسر دو سهم (۲/۱۰) برابر با 20 درصد از ترکه را به خود اختصاص می دهد و فرزند دختر از این 10 سهم 1 سهم دارد و برابر با 10 درصد می باشد.

جدول تقسیم ارث

به منظور تقسیم ارث یک جدول طراحی شده است که بر اساس آن وکیل پایه یک دادگستری سهم هر یک از وراث را مشخص می کند. باید گفت که قبل از انجام این کار باید انحصار وراثت انجام شود تا کار به صورت قانونی پیش رود. طبقات سه گانه ارث به صورت یک جدول تقسیم ارث مشخص شده اند. این جدول برای جلوگیری از اشتباه وکیل در محاسبه سهم الارث هر یک وراث بسیار کمک کننده می باشد.

نمودار درختی طبقات ارث نیز یکی از روش ها برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه ارث هر شخص است. این نمودار طبقات ارث را به صورت درختی نشان می دهد و درک نسبت ها را آسان تر می کند. نمودار طبقات ارث در مواقعی که ارث به صورت قانونی تقسیم بندی می شود نیز کاربرد دارد.

تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر

در خصوص ارث موضوعاتی مانند تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر نیز مطرح می شوند. همانطور که گفته شد بر اساس فرمول تقسیم ارث، سهم فرزند پسر دو برابر فرزند پسر تعیین شده است. در این خصوص قانون جدیدی که بر اساس آن سهم دختران و پسران یکسان باشد وجود ندارد. فرزندان بر اساس تقسیم بندی طبقات ارث در طبقه اول دسته بندی می شوند و این افراد بر اساس نسبت خونی با متوفی، سهم الارث دریافت می کنند.

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان نیز بر همین موضوع تاکید دارد که ارث دختر نصف فرزند پسر می باشد و تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است. ارث زن نصف ارث مرد است و این مورد در قانون به صورت واضح بیان شده است.

تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر

طبقات ارث سببی

با توجه به مواردی که در خصوص طبقات ارث ذکر شد، طبقات ارث سببی نیز به صورت صریح و واضح در فقه ذکر شده اند. این سوال که همسر در کدام طبقه ارث قرار دارد را در ابتدای مقاله نیز شرح دادیم. باید گفت که همسر به دلیل نسبت سببی (غیر خونی) یک هشتم از اموال شوهر را دریافت می کند. این مورد در صورتی است که وی فرزند داشته باشد. در صورتی که وی اولادی نداشته باشد سهم وی یک چهارم در نظر گرفته می شود.

طبقات ارث در قانون مدنی

طبقات ارث در قانون مدنی و فقهی تفاوتی با هم ندارند. قوانین اسلامی از فقه گرفته شده اند و به همین دلیل در خصوص ارث و طبقات آن نیز همین اساس عمل می شود. مواردی مانند حقوق خانواده در قانون مدنی به صراحت بیان شده اند. در ماده 826 قانون مدنی نکات حقوقی در خصوص تقسیم ارث ذکر شده است که ما این موارد را به زبان ساده در ادامه ذکر می کنیم:

  • برای تقسیم ارث هر یک از طبقات ارث باید بررسی شوند و اگر فردی در طبقه اول وجود داشته باشد، ارث با اولویت بیشتر به وی تعلق می گیرد. در نتیجه اشخاصی که در طبقات بعدی هستند مشمول دریافت ارث نمی شوند. مثلا اگر متوفی فرزند، پدر یا مادر داشته باشد، اولویت برای دریافت ارث با این افراد می باشد. در صورت عدم وجود این افراد، طبقه بعدی ارث شامل اجداد، برادر و خواهر باید بررسی شوند.
  • حتی در یک طبقه از ارث نیز باید درجه وارثان رعایت شود! وراثی که درجه نزدیک تری با متوفی دارند، اولویت بیشتری برای دریافت ارث دارند. به گونه ای که در صورت وجود فرزند، نوع از ارث محروم می ماند.
  • بر اساس قوانین حقوقی ایران، ارث متعلق به اقدام نسبی است. تنها خویشاوندانی که به صورت سببی از یکدیگر ارث می برند، زن و شوهر هستند. این نوع ارث نیازی به بررسی طبقات نسبی ندارد و باید به شوهر یا زن تعلق بگیرد.
  • باید گفت که متوفی ممکن است علاوه بر اموالی که دارد، دیون و قرض هایی نیز داشته باشد. در نتیجه باید بدهی های وی همگی پرداخت شوند و بعد از آن بر اساس انحصار وراثت ارث تقسیم بندی شود.

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

همانطور که ذکر شد در خصوص طبقات ارث قوانین مشخصی در فقه و قانون مدنی وجود دارد. در نتیجه قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان نیز عملا وجود ندارد و بر اساس همان قوانینی که در این مطلب به آنها اشاره شد، ارث بین فرزندان تقسیم بندی می شود. در این صورت سهم الارث فرزند دختر نصف فرزند پسر تعیین می شود.

کلام آخر

با بیان مفهوم طبقات ارث به زبان ساده، عموم مردم نیز می توانند از قوانین مربوط به این حیطه آگاه شوند. هر شخصی که فوت می کند ممکن است دارایی و اموالی از خود به جای بگذارد. در نتیجه این اموال به صورت اجباری و قانونی باید بین وراث وی تقسیم بندی شوند. بر طبق قوانین اسلامی خویشاوندی نسبی و سببی می توانند در بردن ارث نقش پررنگی ایفا کنند. این موارد در یک جدول تقسیم ارث قابل دسترسی هستند. طبقات اول، دوم و سوم در این خصوص تعریف شده‌اند و در این خصوص اولویت با نزدیکی خونی و نسبی است.

همسر در این طبقات دسته بندی نمی شود و برای آن قانون متفاوتی وجود دارد. اگر زن دارای فرزند باشد به وی یک هشتم از ارث تعلق می گیرد و در صورتی که فرزند نداشته باشد تنها یک چهارم از ارث برای همسر فرد متوفی است.

5/5 - (1 امتیاز)

مرضیه آریاکیا

مرضیه آریاکیا هستم و در حدود پنج سال است که در زمینه تولید محتوای سایت فعالیت دارم. سعی دارم که با تحقیق در زمینه مسائل حقوقی بتوانم محتوای یونیک را با توجه به آموزه های حقوقی سایت دادخواه وکالت در اختیار شما قرار دهم. از این رو نظرات شما در راستای بهبود مقالات می تواند به من کمک فراوانی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا