تبلیغات در دادخواه وکالت

مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی

تبلیغات در دادخواه وکالت

مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی بر اساس نوع جرم مشخص می شود. در این رابطه اغلب مواردی نیز مانند تفاوت هتک حرمت و هتک حیثیت، مجازات هتک حرمت بانوان، نمونه رای نشر اکاذیب در فضای مجازی، ماده قانونی هتک حیثیت و نمونه شکواییه هتک حرمت مطرح می شوند. از این رو ما قصد داریم در این رابطه در این مقاله مطالبی را بیان کنیم.

با پیشرفت فناوری هایی مدرن مانند اینترنت علاوه بر مزایای آن، با معایبی نیز روبرو خواهیم شد. در این راستا فضای مجازی می تواند وسیله برای هتک حیثیت دیگران باشد. در نتیجه موجب شود که آرامش و امنیت افراد با مشکل مواجه شود. جرم هتک حیثیت در قانون با مجازات های سنگینی همراه است مه بر اساس نظر قانون گذار این مجازات ها اعمال می شوند.

به منظور مقابله با جرائم رایانه ای مراجعی مانند دادسرای جرائم رایانه ای و یا پلیس فتا اقداماتی را انجام می دهند. به دلیل گستردگی این فضا تا حدودی مقابله با انواع جرم می تواند دشوار باشد. هتک حیثیت افراد در فضای مجازی ممکن است از طریق نشر اکاذیب باشد و این نمونه مصداق جرائم رایانه ای تلقی می شود. در این خصوص می توانید از طریق مشورت با وکیل، این مورد را بهتر و قانونی تر پیگیری کنید.

مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی در قانون جرائم رایانه ای

همانطور که می دانید برای هر جرمی متناسب با نوع آن مجازات هایی تعیین می شود. به همین دلیل جرم هایی که در فضای مجازی صورت می گیرند مانند هتک هیثیت یا نشر اکاذیب، نیز می توانند دارای مجازات هایی باشند که در قانون صراحتا به آنها اشاره شده است. در ماده 744 قانون جرائم رایانه ای به صراحت بیان شده است که اگر کسی این کار را انجام دهد، از نظر قانونی مجرم شناخته می شود و می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.

نوشته های مشابه

بر اساس ماده قانونی نیز باید با مجرم برخورد شود و مجازات برای وی اعمال شود. همانطور که ذکر شد این مجازات ها می توانند توسط مراجعی مانند دادسرای جرائم رایانه ای یا پلیس فتا پیگیری شوند.

مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی در قانون جرائم رایانه ای

 

جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای چیست؟

در راستای اشاره به مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی باید به موارد این جرم اشاره شود. بر اساس قانون جرائم رایانه ای برای این عمل مصداق های متفاوتی وجود دارد. ما چند مورد از این مصداق ها را بیان می کنیم:

  • استفاده از کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و … برای ایجاد تحریف یا تغییر در فیلم و عکس دیگران که موجب هتک حیثیت دیگران گردد، می تواند مجازاتی برابر با حبس از 91 روز تا 2 سال داشته باشد. همچنین برای این جرم جزای نقدی نیز در نظر گرفته می شود. گاهی هر دو مجازات با توجه به نوع پرونده برای مجرم اجرا می شوند.
  • انتشار صدا، تصویر، عکس های خصوصی، خانوادگی و افشای اسرار دیگران در فضای مجازی می تواند موجب ضرر و هتک حیثیت شخص شود. در نتیجه برای این کار 91 روز تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. در کنار آن ممکن است جزای نقدی نیز دریافت شود.
  • نشر اکاذیب به دلایل مختلف مانند تشویش اذهان عمومی، مقامات رسمی و … از طریق رایانه یا سایر سیستم های مخابراتی می تواند مصداق هتک حیثیت باشد و برای شخص از 91 روز تا 2 سال حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شود.

وسیله ارتکاب جرم در هتک حیثیت در فضای مجازی

در هتک حیثیت در فضای مجازی وسیله ارتکاب جرم اغلب رایانه یا سیستم های مخابراتی هستند. از این طریق فیلم و تصویر دیگران تحریف می شود و یا با تغییراتی منتشر پیدا می کند. وسیله و بستر اصلی برای ارتکاب این جرم رایانه می باشد و به همین دلیل باید در این خصوص با وکلای باتجربه مشورت شود.

با پیشرفت تکنولوژی استفاده از آن نیز برای انجام امور مختلف رایج شد. بدیهی است که در صورت همگانی شدن یک فناوری امکان ارتکاب جرم نیز در آن بیشتر می شود. در فناوری های مربوط به اینترنت نیز رایانه و سیستم های مخابراتی وسیله اصلی هستند که جرم از طریق آنها اتفاق می افتد. بر اساس قوانین جرائم رایانه ای اگر جرمی از این طریق اتفاق افتد در ابعاد مختلف بررسی می شود. هتک حیثیت در فضای مجازی نیز یکی از این جرم ها می باشد که با توجه به قانون دارای مجازات های مختلف می باشد که شامل حبس و پرداخت جزای نقدی می باشند.

نشر اکاذیب در فضای مجازی

در قانون مربوط به جرائم رایانه ای نشر اکاذیب در فضای مجازی یکی از مصداق های هتک حیثیت است که جرم انگاری شده است. ممکن است شخصی قصد داشته باشد که به دلیل ضرر رساندن به دیگران و یا تشویش اذهان عمومی اخبار کذب را منتشر کند. فرقی ندارد که وسیله انتشار رایانه یا سیستم های مخابراتی دیگر باشد، در هر صورت وی با انتشار اخبار کذب و در اختیار گذاشتن آن برای دیگران، مستحق دریافت کیفر است و برای وی مجازات در نظر گرفته شده است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی می تواند تبعات مختلفی برای فرد مجرم داشته باشد. در این راستا مجازات هایی که برای هتک حیثیت در فضای مجازی ذکر شد در این خصوص نیز کاربرد دارند و اجرا می شوند. بر اساس نمونه رای نشر اکاذیب در فضای مجازی می توان به نوع مجازات ها در این خصوص پی برد.

تفاوت هتک حرمت و هتک حیثیت

تفاوت هتک حرمت و هتک حیثیت یکی از مواردی است که در خصوص آن سوالاتی زیادی مطرح است. باید گفت که این دو جرم محسوب می شود و می توان گفت که از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوتی ندارد! اما می توان برای آنها یک مرز تفکیکی قائل شد و آن این است که جرم هتک حیثیت در فضای مجازی، ملا عام و … محدود تر است و تنها در خصوص مصادیقی که در مواد قانونی جرائم رایانه ای ذکر شده است، می توان آن را بررسی کرد. می توان گفت که دایره جرم هتک حرمت وسیع تر است و این اصلی ترین تفاوت این دو  می باشد.

هتک حرمت دارای مصادیقی مانند افتراء، توهین، قذف، نشر اکاذیب و … می باشد. در این خصوص این امکان وجود دارد که حیثیت و شخصیت معنوی فرد خدشه دار شود. در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی قانون گذار مرزهای دقیق تری قائل شده است. به همین دلیل تحقق اصطلاح هتک حیثیت تنها در فضای مجازی و وب است و بیشتر اقدامات مجرمانه با این عنوان در فضای مجازی رخ می دهند و دایره فراتری ندارد. به همین دلیل نیز قانونگذار بین این دو تفکیک قائل شده است و هر دو واژه به صورت جداگانه در مراجع قضایی به کار می روند.

مجازات هتک حیثیت بانوان

در راستای اشاره به مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی باید گفت که این جرم اغلب در رابطه با بانوان اتفاق می افتد. مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی به هر طریق می تواند موجب مجازات کیفری برای فرد شود. فرقی ندارد این مزاحمت به چه صورت باشد. در هر صورت هتک حیثیت در فضای مجازی می تواند شامل مزاحمت برای بانوان نیز باشد. بر همین اساس برای این کار حبس بین 15 روز تا 3 ماه در نظر گرفته‌شده‌است.

در ماده 15 قانون جرائم رایانه ای آمده‌است که ارسال محتویات نامناسب و انواع تهدید فرد از طریق فضای مجازی می تواند برای وی مجازاتی برابر با حبس بین 91 روز تا 1 سال یا پرداخت جزای نقدی را به دنبال داشته باشد.

مجازات هتک حیثیت بانوان

وکیل کیفری برای شکایت از هتک حیثیت در فضای مجازی

همانطور که ذکر شد مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی حبس یا جزای نقدی است. در مواردی نیز ممکن است با توجه به نوع شکایت، مجازات ها به صورت توامان برای فرد در نظر گرفته‌شوند. وکیل کیفری می تواند در این خصوص شما را راهنمایی کند تا بهترین روش برای پیگیری پرونده به صورت کیفری انتخاب شود. در این خصوص وکیل پایه یک دادگستری می تواند روند پرونده را با سرعت بیشتری به جلو ببرد.

پرونده کیفری هتک حیثیت

هر پرونده ای دارای شرایط مخصوص به خود است که وکیل با توجه به نوع پرونده، روش مناسبی را برای پیگیری در نظر می گیرد. پرونده های هتک حیثیت به صورت کیفری پیگیری می شوند و به همین دلیل نیز باید در این خصوص حتما با وکیل مشورت کرد. پیچیدگی های پرونده های کیفری در رابطه با هتک حیثیت بیشتر از پرونده های حقوقی است و به همین دلیل در این راستا با داشتن وکیل می تواند این پیچیدگی ها را پشت سر گذاشت. به همین دلیل بهتر است که در خصوص حتما با وکیل مشورت شود. هزینه وکیل برای اعاده حیثیت می تواند متفاوت باشد و بر اساس شکایت تعیین شود.

کلام آخر

ما در این مقاله در خصوص هتک حیثیت در فضای مجازی و مصداق های آن مانند نشر اکاذیب یا مزاحمت برای بانوان صحبت کردیم. باید گفت که این موضوع به دلیل همه گیرشدن فضای مجازی امروزه یکی از اصلی ترین شکایات است. در این خصوص باید گفت که مجازات های متعددی در قانون جرائم رایانه ای برای این جرم در نظر گرفته شده‌است. حبس، جزای نقدی یا پرداخت هر دو  از اصلی ترین مجازات ها برای هتک حیثیت در فضای مجازی هستند که بر اساس نوع عمل از طرف قاضی تعیین می شوند.

5/5 - (1 امتیاز)

مرضیه آریاکیا

مرضیه آریاکیا هستم و در حدود پنج سال است که در زمینه تولید محتوای سایت فعالیت دارم. سعی دارم که با تحقیق در زمینه مسائل حقوقی بتوانم محتوای یونیک را با توجه به آموزه های حقوقی سایت دادخواه وکالت در اختیار شما قرار دهم. از این رو نظرات شما در راستای بهبود مقالات می تواند به من کمک فراوانی کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا